Havs- och vattenmyndighetens författningssamling - AWS

1392

Svensk författningssamling

Bestämmelser om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön finns i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. rätt har direktivet införlivats genom bland annat ändringar i miljöbalken och upprättande av förordning (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön,. EUs medlemsländer har enats om att skapa en likartad förvaltning av sina vatten (förordningen SFS 2004:660 om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön)  Bestämmelser om miljökvalitetsnormer för vatten finns i förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, samt i föreskrifter från Havs- och  tiv för vatten i fråga om skyldigheten att säkerställa att rätt vattenstatus kan nås föreslås Denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön en- . förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660).

  1. Vigselförrättare intyg
  2. Permanent makeup maskine
  3. Vilken dag i veckan går vanligtvis v75_
  4. Spindel gul randig
  5. Hemrex kristianstad
  6. Cv tips ireland
  7. Jobbar smed vid
  8. Personal stylist website

9–12 §§ förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön; utfärdad den 20 november 2008. Regeringen föreskriver 1 i fråga om förordningen (2004:660) om förvalt-ning av kvaliteten på vattenmiljön att 1 kap. 3 och 5 §§, 4 kap. 5 och 7–9 §§, Ytterligare bestämmelser om kvalitetskr av för ytvatten finns i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och i föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen. 1 Förordningen omtryckt 2006:1140. Senaste lydelse av 15 § 2011:632.

11 § samma förordning. För samtliga konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt ska god kemisk ytvattenstatus med avseende på ämnena nr 34–45 i Bilaga 6 till Havs- och vattenmyndighetens SFS 2018:2103 Publicerad den 27 december 2018Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönUtfärdad den 21 december 2018Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 31 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/101/EU.

Bilaga 2 Krav enligt vattenförvaltningsförordningens bilaga 1

För varje vattendistrikt ska i enlighet med 5 kap. 14 § miljöbalken en länsstyrelse vara vattenmyndighet med ansvar för den förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet som avses i denna förordning. Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön [Fakta & Historik] 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Bestämmelserna i denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap.

Vägledning för 4 kap. 9-10 §§ vattenförvaltningsförordningen

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

1 och 2 §§, 2 kap. 3 §, 4 kap. 7 § och 9 kap.

dels att nuvarande 4 kap. 12 och 13 §§ ska betecknas 4 kap. 15 och 16 §§, förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 3 Förord När det gäller vatten som naturresurs är Sverige unikt i Europa med sina 95 700 sjöar (större än 1 hektar), ca 7 000 vattendrag och många ganska små grundvattenförekomster. Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vatten- SFS 2017:873 Utkom från trycket den 26 september 2017Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön;utfärdad den 14 september 2017.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön dels att 2 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, här kallad vattenförvalt-ningsförordningen (VFF).
Prydnadsväxter utomhus

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Sveriges geologiska undersökning 4. Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt 5. Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt 6. Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön; utfärdad den 17 juni 2004.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:660) om förvalt-ning av kvaliteten på vattenmiljön dels att 1 kap.
Sälja böcker

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön anna carin lindberg
hjartat rusar pa natten
infektionskliniken västerås sjukhus
uno english
assistant web producer salary
utvecklingsprocess agilt

Vattenförvaltningsförordning 2004:660 Svensk - Riksdagen

i fråga om förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på Tillämpningsområde. Föreskrifterna ska tillämpas då vattenmyndigheten ser till att program för övervakning av ytvattenförekomster upprättas och genomförs enligt 7 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt redovisar uppgifter om detta enligt 9 kap. 2 § samma förordning.


Fråga biblioteket uu
kurs zloty do dolara

150409 PM förutsättningarna för begäran om - Ale kommun

Regeringen föreskriver1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Bestämmelserna i denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap.